Aanmelden als collectant

  1. Persoonlijke gegevens
    Adres
    Contact
    Opmerkingen
    1. Uw gegevens worden opgenomen in onze administratie zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Wij stellen uw gegevens aan derden ter beschikking in het kader van de collecteactiviteiten en in het kader van informatieverstrekking aan u. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons per e-mail: collecte@redcross.nl.