Aanmelden als collectant

 1. Persoonlijke gegevens
  Adres
  Contact
  Manier van collecteren
  Opmerkingen
  1. Uw gegevens worden opgenomen in onze administratie zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Wij stellen uw gegevens aan derden ter beschikking in het kader van de collecteactiviteiten en in het kader van informatieverstrekking aan u. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons per e-mail: collecte@redcross.nl.